PRZYKŁADOWE JADŁOSPISY KOLACJI DLA RODZIN SPOŻYWAJĄCYCH OBIADY W STOŁÓWCE cz.1

Spożywanie obiadów w stołówkach pracowniczych przyczyniło .sit; w wielkim stopniu do odciążenia od czynności gospodarskich kobiet pracujących zawodowo i rozwiązania problemu wyżywienia ludzi samotnych i małżeństw bezdzietnych.

Wobec stałego rozszerzenia się zakresu pracy kobiet w najróżniejszych dziedzinach życia gospodarczego i społecznego, niepodobieństwem jest, aby kobieta poświęcała codziennie kilka godzin na przyrządzanie posiłku dla całej rodziny. Korzystanie z obiadów w stołówce poza oszczędnością sił, czasu, pracy ludzkiej — daje jeszcze oszczędność opału, naczyń, narzędzi, instalacji itp., co w ogólnym bilansie gospodarczym kraju posiada bardzo duże znaczenie.

Poza tym spożywanie obiadów w stołówce chroni od dużych przerw między posiłkami, co niestety zawsze ma miejsce, gdy przyrządzamy obiad po przyjściu z pracy.

Przytaczając argumenty przemawiające za korzystaniem z obiadów w stołówkach, musimy również zwrócić uwagę na pewne braki tego systemu żywienia.

W większości stołówek obiady przeznaczone są wyłącznie dla ludzi zdrowych, co stwarza pewne trudności dla osób zachowujących diety z polecenia lekarza. Również obiady w stołówkach jeszcze nie zawsze uwzględniają upodobania indywidualne tak pod względem smaku jak i doboru produktów.

Ponieważ organizm człowieka potrzebuje do prawidłowego funkcjonowania i zachowania zdrowia nie jednego składnika, lecz całego zespołu składników odżywczych, pożywienie musi składać się z różnorodnych produktów. O tej zasadzie należy pamiętać przy planowaniu kolacyj — które powinny uzupełniać swą wartością odżywczą obiady spożyte w stołówce.

1.    Ponieważ w stołówkach przeważnie nie otrzymujemy potraw z mleka i tylko sporadycznie niewielkie ilości sera — produkty te powinny wchodzić w skład naszych śniadań i kolacji. Norma mleka dla ludzi dorosłych wynosi ½ l dziennie, a minimum ¼ l.

2.    W obiadach stołówkowych występuje zazwyczaj mała ilość warzyw, a zwłaszcza warzyw zielonych, liściastych (zarówno gotowanych jak i pod postacią surówek) i owoców, dlatego śniadania i kolacje powinny zawierać sezonowe warzywa i owoce.

Warzywa i owoce, zwłaszcza jagodowe odgrywają ogromną rolę w żywieniu jako źródło różnorodnych składników mineralnych, witamin, barwników, kwasów organicznych itp. dlatego też nie można poprzestać na ilościach spożytych w stołówce, które mogą być niewystarczające aby pokryć dzienne zapotrzebowanie organizmu człowieka.

Z tego też względu łatwe do przyrządzenia potrawy z warzyw gotowanych lub surówki powinny stanowić zasadniczy składnik kolacji po obiedzie stołówkowym.

3.    Ponieważ produkty energetyczne w postaci makaronów, kasz, mąki, pieczywa, tłuszczu itp. najczęściej występują w obiadach stołówkowych, dlatego nie wymagają specjalnego omówienia. W praktyce codziennej nie wydzielamy pokarmów energetycznych według norm, lecz kierujemy się po prostu łaknieniem kontrolując ich spożycie skłonnością do tycia. Określamy jedynie ilość tłuszczu na około 50 g dziennie, z czego przynajmniej 1/3 powinna być podawana jako masło surowe.