PRZYKŁADOWE JADŁOSPISY DLA RODZIN PRACUJĄCYCH STOŁUJĄCYCH SIĘ W DOMU cz.1

Stołówki pracownicze i kuchnie zakładowe przystosowane wyłącznie do wydawania obiadów dla pracowników nie są w stanie i nie mają uprawnień do realizowania żywienia całych rodzin. Zadania tego nie realizują również jadłodajnie i gospody. Wchodzi tu w grę zarówno wyższa cena obiadu w zakładzie otwartym aniżeli w stołówce (co nie jest bez znaczenia dla budżetu rodziny), odległość szkoły lub domu od gospody, warunki lokalowe gospody — nie zawsze odpowiednie dla dzieci, posiłki zestawione i przyrządzone nie pod kątem potrzeb dzieci, wreszcie brak kontroli nad dziećmi i celowością wydanych pieniędzy, wyborem potraw itp. (Zamiana na lody pieniędzy przeznaczonych na obiad nie należy wśród dzieci do rzadkości).

Nie są również w stanie rozwiązać sprawy obiadów dla rodzin bary mleczne, przystosowane raczej do wydawania pierwszych i drugich śniadań.

Nierozwiązana sprawa obiadów dla rodzin, a zwłaszcza dla dzieci w wieku szkolnym (dzieci w żłobku i przedszkolu obiady otrzymują) stwarza często taką sytuację, że rodzice rezygnują z obiadu w stołówce pracowniczej i sporządzają obiad po pracy w domu. Układ ten niekorzystny z punktu widzenia higieny żywienia uciążliwy jest również bardzo dla gospodyni domu, którą po pracy zawodowej czeka nowy wysiłek, jakim jest bezsprzecznie ugotowanie obiadu. Z tego też względu ciężar ten powinien być rozłożony na wszystkich domowników, co wpłynie w dużym stopniu na odciążenie gospodyni i skróci czas przyrządzania obiadu.

Przy zbiorowym wysiłku pewne czynności mogą być wykonane przed przyjściem gospodyni z pracy. Wchodzą tu w grę w pierwszym rzędzie zakupy i czynności wstępne do obiadu obejmujące:

obieranie ziemniaków i warzyw, ugotowanie wywaru na zupę, oczyszczenie ryb, zmielenie mięsa, nastawienie rosołu, ugotowanie ziemniaków w mundurkach (kluski, kotlety, knedle, sałatka, leniwe pierogi z ziemniaków i sera itp.), ugotowanie fasoli, kaszy, kompotu itp. Jeśli gospodyni wychodzi do pracy w godzinach późniejszych pewne czynności mogą być wykonane przez nią samą przed wyjściem z domu. Ponieważ właściwa organizacja pracy odgrywa wielką rolę w pokonywaniu wszystkich trudności — należy więc stosować ją w całej rozciągłości i przy przyrządzaniu posiłków:

W związku z tym należy:
1)    zestawiać posiłki z potraw stosunkowo łatwych do przyrządzania i szybko gotujących się;
2)    rozporządzać o ile na to pozwalają warunki przynajmniej dwiema płytkami gazowymi lub elektrycznymi;
3)    dobrze organizować zakupy uwzględniając również zapasy zimowe (ziemniaków, kapusty kiszonej, pomidorów, przetworów owocowych itp.);
4)    korzystać w szerokim zakresie z pomocy domowników nie wyłączając dzieci;
5)    stosować produkty sezonowe, które ułatwiają nam prawidłowe planowanie jadłospisów i podnoszą wartość odżywczą i smakową posiłku;
6)    stosować od czasu do czasu potrawy jednogarnkowe, uzupełnione odpowiednimi dodatkami.